Образование

2014 - 2018
Медицинска сестра
Факултет по обществено здраве - МУ София
София , България

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb