За мен

Председател на ТЕЛК 2510

Опит

Председател на ТЕЛК 2510
7700, Търговище, България, бул. Сюрен

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb