За мен

Консултант към ТЕЛК 2510

Опит

Консултант към ТЕЛК 2510
7700, Търговище, България, бул. Сюрен