За мен

Председател на ТЕЛК 2610

Опит

Председател на ТЕЛК 2610
6300, Хасково, България, бул. Съединение 49

Специалности

Нервни болести / Неврология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2020-02-24

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb