За мен

Председател на ТЕЛК 2216 - втори състав

Опит

Председател на ТЕЛК 2216 - втори състав
1000, София, България, бул. Македония 36

Специалности

Нервни болести / Неврология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-06-02

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb