За мен

Член на ТЕЛК 2711

Опит

Член на ТЕЛК 2711
9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63

Специалности

Хирургия

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-09-25

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb