За мен

Член на ТЕЛК 2209

Опит

Член на ТЕЛК 2209
1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести
Спешна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb