За мен

Родена на 25.01.1974 в гр. София.

Средно образование - 9 Френска гимназия, Испански език.

Ландшафтен архитект.