Опит

Лекар
8600, Ямбол, България, ул. „Панайот Хитов“ 30

Образование

2012 - 2018
Медицина
Медицински университет Варна д-р Параскев Стоянов

Специалности

Нефрология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
български

Поканете ваши колеги в CredoWeb