За мен

Член на ТЕЛК 0410

Опит

Член на ТЕЛК 0410
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-05-31

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb