За мен

Консултант към ТЕЛК 1010

Опит

Консултант към ТЕЛК 1010
2500, Кюстендил, България, Площад "17 януари" № 1