Опит

Мед. секретар
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А

Образование

2016 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
италиански
български
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb