Опит

8230, Несебър, България, КК Слънчев Бряг - Курортна поликлиника

Специалности

Обща медицина

Сертификати

Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-11-09
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-11-09
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-11-09
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-11-10
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-11-10
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-11-10
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-02-01
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-02-02
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2020-02-07
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2020-02-08
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2020-02-08
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2020-02-08
КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ПРИ БИОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ ОТНОСНО ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ
2020-02-08
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2020-02-08

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb