Опит

акушер-гинеколог
5800, Плевен, България, ул. Цар Симеон 23
доц. Светла Илиева Божинова, дм създаде публикация
2019
Бременност и епилепсия - практически препоръки за поведение
default image
Бременност и епилепсия - практически препоръки за поведение

 Епилепсията е неврологично заболяване с честота по време на бременност 0,3-0,7%. Повечето жени с...

Публикации

Бременност и епилепсия - практически препоръки за поведение
Публикация
Бременност и епилепсия - практически препоръки за поведение