Опит

1000, София, България, ул. "Ами Буе" №84 ет. 2
проф. Албена Тодорова dashboard.own_post_posted
2019
Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения
default image
Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения

Презентация на проф. Албена Тодорова от Геномен център България, представена по време на IV Нацио...

Публикации

Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения
Публикация
Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения