Опит

проф. Албена Тодорова създаде публикация
2019
Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения
Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения

Презентация на проф. Албена Тодорова от Геномен център България, представена по време на IV Нацио...

Публикации

Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения
Геномна диагностика и приложението й в педиатричната...
Публикация