Опит

акушер-гинеколог
5800, Плевен, България, ул. Цар Симеон 23
2021
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее

Проф. Ваня Недкова е диагностицирана преди година с Неходжкинов Т-лимфом - ангиоимунобластен тип,...

2021
Малко е да кажа, че съм дълбоко възмутена и гневна на българскитеинституции за отношението към проф. Недкова. Това е един голям Лекар и Човек, направил много за здравето и лечението на хиляди деца, за обучението на български и чуждестранни студенти, за квалификацията на много лек...
Вижте още
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее

Проф. Ваня Недкова е диагностицирана преди година с Неходжкинов Т-лимфом - ангиоимунобластен тип,...

2021
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее

Проф. Ваня Недкова е диагностицирана преди година с Неходжкинов Т-лимфом - ангиоимунобластен тип,...

2021
Малко е да кажа, че съм дълбоко възмутена и гневна на българските институции за отношението спрямо професор Недкова. Това е един много голям Лекар и Човек, направил много за здравето и лечението на хиляди деца, за обучението на български и чуждестранни студенти и квалификацията н...
Вижте още
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее
Републикански консултант по педиатрия се нуждае от финансова помощ, за да живее

Проф. Ваня Недкова е диагностицирана преди година с Неходжкинов Т-лимфом - ангиоимунобластен тип,...