За мен

 Придобива специалност по детски болести през 1992 г. Има допълнителни квалификационни курсове :

- По токсикология 1995 г.

- Болести на ПОС в детската възраст 1999 г.

- Урорентгенология-НИМС Пирогов 1997 г.

- Актуални проблеми на нефрологията Първо и Второ ниво и др.