Последователи
д-р Веселина Христова
Ивелина Нейчева, дм
д-р Емилия  Недева
Таня  Данева
д-р Милен Йосифов
д-р Милен Йосифов
Детска пневмология и фтизиатрия
д-р Даниела  Колева
д-р Даниела Колева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Десислава Димитрова
д-р Кирил Мешков
д-р Кирил Мешков
Обща дентална медицина
Диляна Маринска