За мен

Завършила МУ - Плевен. Придобити специалности :

- Педиатрия;

- Детска Ендокринология , МУ - София

Опит

1606, София, България, бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11