Опит

1000, , България, ул. Св. Георги Софийски 3
д-р Надя Георгиева създаде публикация
2019
Тимпанотомия или тимпаностомия ?
Тимпанотомия или тимпаностомия ?

Презентация IV Национална Педиатрична Конференция, Несебър 13.04.2019

Публикации

Тимпанотомия или тимпаностомия ?
Тимпанотомия или тимпаностомия ?
Публикация