За мен

Д-р Диана Влахова от Клиниката по неонатология на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Ив. Митев”–София (СБАЛДБ ) е един от тримата лекари, която за първи път печели международната медицинска стипендия SHI за 2013 г. в областта на  неонатолгията.
 

Опит

1606, София, България, бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11