Образование

2016 - До момента
Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb