Образование

2003 - 2007
Акушерка
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

турски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb