Опит

Рехабилитатор
6155, Павел баня, България, Ген. Столетов 12

Образование

2016 - 2018
Рехабилитатор
Медицински колеж към Тракийски университ - Стара Загора

Специалности

Рехабилитатор

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb