Опит

9000, Варна, България, бул. ”Цар Освободител” 100

Централа 052/648-230

номератор 052/648-231

052/654-216

052/655-911

Специалности

Детска ревматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb