За мен

   Адвокат съм към Софийска адвокатска колегия и специализирам юридическата си дейност основно в сферата на медицинското, търговското и облигационното право.

  

   Като специализиран юридически консултант, отстоявам интереса на редица лечебни заведения за болнична и доболнична помощ в страната, като им предоставям правни услуги в сферата на медицинското право, както и съпътстващите ги отрасли на търговско, трудово, административно право и процесуално представителство.

 

   Консултант съм на нестопански организации на лечебни заведения, сдружения на пациенти, съсловни организации в сферата на здравеопазването, като подпомагам дейността им в оспорване на незаконосъобразни нормативни актове, както и в намиране на на оптимално решение на възникналите проблеми.

 

   Членувам в специализирани екипи, търсещи ефективна промяна и преодоляване на проблемите в сферата на здравеопазването.

   

   В качеството си на адвокат, специализиращ в Медицинското право, участвам в работни групи на Министерство на здравеопазването за бъдещото развитие на здравеопазването.

 

    Участвам като лектор в множество семинари и конференции, организирани от различни сдружения в областта на здравеопазването, лечебни заведения и други.

 

Опит

Адвокат
1000, София, България, ул. "Сердика"
Адвокат
8000, Бургас, България, Меден рудник
Адвокат
4000, Пловдив, България, бул. "Пещерско шосе"
Адвокат
1797, София, България, бул. Г.М.Димитров 16
Адвокат
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16

Образование

2007 - 2012
Право
Софийски университет

Организации, в които членувате

  • Софийска адвокатска колегия

    Софийска адвокатска колегия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb