Образование

2009 - 2015
Студент по медицина
Медицински университет Варна
Варна
2016 - До момента
Детска ендокринология и болести на обмяната
УМБАЛ Св. Марина - Варна
Варна
2019 - До момента
Докторант
Медицински университет Варна
Варна

Специалности

Детска ендокринология и болести на обмяната

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb