Образование

2009 - 2015
Студент по медицина
Медицински университет Варна
Варна , България
2016 -
Детска ендокринология и болести на обмяната
УМБАЛ Св. Марина - Варна
Варна , България
2019 -
Докторант
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Детска ендокринология и болести на обмяната

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb