За мен

Д-р Моллова специализира ''Крадиология'' от 2014г.

Работи в МБАЛ ''Св. Мина'' от 2014г.