За мен

💊🥼😊😊 Завършила съм в Медицински Колеж-Пловдив.

 

Опит

Помощник Фармацевт
4000, Пловдив, България, Ул. СЪЕДИНЕНИЕ 41
Антибиотична резистентност - призив за действие
Антибиотична резистентност - призив за действие

Антибиотичната резистентност е сред основните заплахи за общественото здраве, според Световната з...

 Първата конференция на помощник-фармацевтите ще се проведе по хибриден модел
Първата конференция на помощник-фармацевтите ще се проведе по хибриден модел

"Планираме няколко акцента на събитието- научна част, за която сме поканили за лектори изявени им...