Първата конференция на помощник-фармацевтите ще се проведе по хибриден модел
Първата конференция на помощник-фармацевтите ще се проведе по хибриден модел

"Планираме няколко акцента на събитието- научна част, за която сме поканили за лектори изявени им...