За мен

Биография

 

Доц. д-р Боряна  Борисова ВЪРБАНОВА завършва медицина във ВМИ - Варна през 1985 г. От 1987 г. е редовен асистент в Катедра Педиатрия на МУ - Варна. През 2000 г. защитава дисертационен труд на тема "Нарушения в хуморалния и клетъчен имунен отговор при деца с олигоартритна и полиартритна форма на ювенилен хроничен артрит". От 2003г. е избрана за доцент към същата катедра. Специализирала е в областта на детската ревматология и автоимунни заболявания в Холандия, Англия, Германия и Франция.

Придобити специалности: Педиатрия; Детска ревматология и Клинична алергология

 

Публикации

 

Научни публикации

Има над 70 публикации в научни списания и над 100  участия в конгреси и конференции у нас и чужбина. Основни научни разработки са в областта на ревматологичните и автоимунни заболявания в детската възраст.

 

Член на

 

Член на редколегиите на сп. Ревматология и Scripta scientifica medica.

Член на:  Българската педиатрична асоциация, Научното дружество по ревматология, Paediatric Rheumatology European Society, СУБ, БЛС.

Опит

Ръководител Клиника по педиатрия
Варна, България, бул. Цар Освободител 100