Последователи
д-р Кремена Маврова
д-р Виолета Цветкова
CredoWeb
д-р Вера Попова
д-р Ралица Първанова
г-ца Тони Георгиева
г-ца Тони Георгиева
Студент по медицина
д-р Далина Николова
д-р Миглена Маринова
д-р Мария Славчева
Таня Стоева
Таня Стоева
Студент по медицина
д-р Виктория Василева
д-р Анка Кирчева
д-р Анка Кирчева
Общопрактикуващ лекар - педиатрия
Нина Желева
Маринка Илиева
Анифе Исмаил
Юлия  Янева
Емилия Цанева
Даниела Ковачева
Поля Данкова
д-р Мариана Мирчева
д-р Росица Добрева
Грета Георгиева
Галина Калусова
Добринка Кънчева
1 2