Опит

Лекар
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
0887186917

Клиника по Артроскопска и Спортна Травматология

Лекар
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16

Образование

2008 - 2015
Обща медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb