За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист вътрешни болести и гастроентерология.

Курсове и квалификация: 3-то ниво ехография, 3-то ниво ендоскопия.