Опит

Медицинска сестра
, България, бул. Цар Освободител 100