Опит

Медицинска сестра
Варна, България, бул. Цар Освободител 100