Кинезитерапевтична програма, основана на подхода принудително индуцирана двигателна терапия в рехабилитацията на пациенти преживели мозъчен инсулт
Кинезитерапевтична програма, основана на подхода принудително индуцирана двигателна терапия в рех...

ВЪВЕДЕНИЕ           По отношение на паретичния горен крайник, стимул за търсене на нови терапевти...

Функционални резултати от приложена специализирана кинезитерапевтична програма(принудително индуц...

  ВЪВЕДЕНИЕНеврологичната рехабилитация и приносът на кинезитерапията се промениха значително пре...

Публикации

Кинезитерапевтична програма, основана на подхода принудително индуцирана двигателна терапия в рехабилитацията на пациенти преживели мозъчен инсулт
Кинезитерапевтична програма, основана на подхода при...
Публикация
Функционални резултати от приложена специализирана к...
Публикация
Проблеми в гърба възникващи вследствие на „седящите“ професии

ВЪВЕДЕНИЕ              С развитие на научно техническият прогрес професиите, при които човек прек...