Публикации

Кинезитерапевтична програма, основана на подхода принудително индуцирана двигателна терапия в рехабилитацията на пациенти преживели мозъчен инсулт
Кинезитерапевтична програма, основана на подхода при...
Публикация
Функционални резултати от приложена специализирана к...
Публикация
Христо Пламенов Христов създаде публикация
23 апр
Кинезитерапевтична програма, основана на подхода принудително индуцирана двигателна терапия в рехабилитацията на пациенти преживели мозъчен инсулт
Кинезитерапевтична програма, основана на подхода принудително индуцирана двигателна терапия в рех...

ВЪВЕДЕНИЕ           По отношение на паретичния горен крайник, стимул за търсене на нови терапевти...

Христо Пламенов Христов създаде публикация
23 апр
Функционални резултати от приложена специализирана кинезитерапевтична програма(принудително индуц...

  ВЪВЕДЕНИЕНеврологичната рехабилитация и приносът на кинезитерапията се промениха значително пре...

Христо Пламенов Христов създаде публикация
23 апр
Проблеми в гърба възникващи вследствие на „седящите“ професии

ВЪВЕДЕНИЕ              С развитие на научно техническият прогрес професиите, при които човек прек...