На 9 и 10 ноември за първи път в България ще се проведе I- ви Национален Конгрес, свързан с рядкото заболяване “Периневрални кисти на Тарлов”. Място: Почивна станция “Мини Марица–Изток”, Старозагорски минерални бани - Разположена на 15 км северозападно от Стара Загора и отдалечен...
Вижте още
FB-post.jpg