Опит

Помощник - фармацевт
1000, София, България, жк "Св. Троица", бл. 373

Образование

2017 - 2020
Помощник-фармацевт
Медицински колеж "Йорданка Филаретова"
София , България

Специалности

Фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb