Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Антибиотици в детска възраст – кога и как?
дискусия
Алергология
Шуслерови соли
Нов поглед върху алергиите в пандемична обстановка. Терапевтични решения.
дискусия
Лекарите в новата реалност
дискусия
Не отлагай лечението си - СЪБИТИЕ
дискусия
Jоhnson&Johnson Фарма академия
дискусия
Коронавирус (COVID-19)
COVID-19: Клинични аспекти и прогнози
дискусия