Ако серумната глюкоза в профилактично изследване на пълна кръвна картина /на гладно/ е с около единица над нормата, означава ли, че човекът има диабет? Как се заключва наличието на диабет? Възможно ли е чрез намаляване на сладките храни в изследването на серумната глюкоза да бъде...
Вижте още