За мен

Специалист по психиатрия, работи в ЦПЗ-Русе.