За мен

Специалист по психиатрия, работи в ЦЗП-Русе, както и в кабинет по психиатрия на бул. Тутракан 20.