Образование

2012 - 2017
Магистър - фармацевт
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

френски
английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb