За мен

Доц.д-р Николай Янев притежава двойно образование по Медицина (MD) и Стоматология (DMD), призната специалност по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) в България и по Орална и Лицево-челюстна хирургия (OMFS) във Великобритания, както и защитен докторат по Медицина (PhD). Той е Лицево-челюстен хирург в СБАЛ по ЛЧХ – София, Лицево-челюстен хирург в Royal Derby Hospital, Великобритания, Консултант Лицево-челюстен хирург към МБАЛ Европа – София и Доцент към МУ – Плевен.

 

Д-р Янев притежава широк клиничен опит по въпросите на онкологичните заболявания на главата и шията, на лечението на вродените и придобитите деформации на лицето, устната кухина и шията, на травмите на лицето и шията, на заболяванията на долночелюстните стави, както и в областта на зъбно-челюстната хирургия.

 

Доц. д-р Николай Янев е роден през 1976 г. в гр.Русе.

 

През 1994 г. завършва 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” в София.

 

След редовната си военна служба, завършила през 1996 г., придобива последователно магистърски степени по Стоматология (с успех от следването 5,67 и държавните изпити 6,00) и Медицина (с успех от следването 5,51 и държавните изпити 6,00) в Медицински университет – София.

 

Награден е с грамота за отличен успех от Университета.

 

Впоследствие придобива специалност по Лицево-челюстна хирургия и защитава успешно докторска дисертация на тема: "Механизъм насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия", отново в Медицински университет – София.

 

От 2003 г. до края на 2005 г. работи в клиниката по Лицево-челюстна хирургия на ВМА-София, а от началото на 2006 до месец Май 2012 г. в Специализираната Болница за Активно Лечение по Лицево-Челюстна Хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) - София.

 

От месец Юни 2012 г., след успешен конкурс, се присъединява като Clinical Fellow към екипа на Департамент "Глава и Шия", в един от водещите международни онкологични центрове - този в University College London Hospital (UCLH), Великобритания.

 

В UCLH, д-р Янев работи активно по въпросите на лечението на онкологичните заболявания на главата и шията и възстановяването на сложните дефекти на лицето, с помощта на микросъдов трансфер и трансплантация на тъкани.

 

През следващата 2013 година, след нов конкурс, той се присъединява към екипа на Департамент "Глава и Шия", в един от най-съвременно оборудваните клинични центрове на Англия, този към Royal Derby Hospital.

 

В периода 2012-2014 г., в споменатите две английски болници д-р Янев осъществява над 50 микросъдови тъканни трансплантации за реконструкции на комплексни дефекти на главата и шията.

 

В болница Royal Derby, той осъществява още 2 профилни специализации (Fellowships) - по въпросите на Ортогнатната Хирургия и върху съвременното лечение на заболяванията на долночелюстните стави.

 

Ортогнатната хирургия е онази част от лицевата хирургия, която се занимава с корекция на сложните случаи на неправилно развитие и позиция на челюстните кости. Лечението на тези пациенти и цялостната позитивна промяна, която се наблюдава в лицевата им естетика и функция, се осъществяват с активното съдействие и подготовка от страна на специалистите ортодонти. През 2014-2015 г., на базата на работа в интердисциплинарен екип в Royal Derby, д-р Янев оперира над 70 случая на скелетни челюстни деформации чрез ортогнатна хирургия, множество от които налагащи интервенция едновременно върху горната и долната челюст (бимаксиларна хирургия).

 

Той продължава да подържа и развива активно своята Ортогнатна хирургична практика и понастоящем.

 

Другата спомената насока в професионалното развитие на д-р Янев, включва съвременното лечение на заболяванията на долночелюстните (темпоро-мандибуларни) стави. Поради наличието на изградена цялостната съвременна практика в областта на темпоро-мандибуларната патология в Royal Derby Hospital, д-р Янев осъществява самостоятелно и в екип, широк спектър от миниинвазивни (артроскопски) и открити операции на долночелюстните стави, до обем включващ и тоталното ставно протезиране. В края на 2015 г. д-р Янев се завръща в България, за да работи активно върху развитието на съвременните методи на лицева хирургия у нас, като се присъединява към екипа на Специализираната Болница за Активно Лечение по Лицево-Челюстна Хирургия - София. Същевременно, той запазва и практиката си в Royal Derby Hospital, където от Февруари 2016 г. е утвърден на най-високата клинична болнична позиция във Великобритания и държавите от Британския съюз – Консултант Хирург (Consultant Maxillofacial Surgeon).

 

От месец Декември 2016 г., д-р Янев е хабилитиран преподавател на Медицински Университет – Плевен, където му е присъдена академичната степен Доцент.

 

Доц.д-р Николай Янев подържа ползотворни контакти с редица международни специалисти, болнични звена и професионални организации, като в периода 2010-2016 година е представител (Councilor for Nation) за България на Европейската Асоциация по Черепно-Челюстно-Лицева Хирургия (EACMFS) и на Международната Асоциация по Орална и Лицево-Челюстна Хирургия (IAOMS).

 

Д-р Янев има призната специалност по Орална и Лицево-Челюстна Хирургия във Великобритания от 2013 г.

 

Членува в Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Английската медицинска камара (General Medical Council), Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България, Британската Асоциация по Орална и Лицево-челюстна хирургия (BAOMS), Европейската асоциация по Черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS) и Световната асоциация по Орална и лицево-челюстна хирургия (IAOMS).

 

В хирургичната си практика той лекува също така и изолирани и съчетани травми на меките тъкани и костите на лицето, тежки възпалителни процеси в тази област, комплексна зъбно-челюстна патология, както и осъществява възстановяването на дефекти на зъбно-челюстната система, с помощта на костни и мекотъканни пластики и дентални импланти.

 

Същевременно, доц. д-р Николай Янев е активно ангажиран и с православна духовна дейност, в качеството си на сътрудник на Пловдивската Света Митрополия и иподякон на Негово Високо Преосвещенство Пловдивският Митрополит Николай.