За мен

 

 • Доц. д-р Атанас Кацаров е роден през 1975г.
 • Завършва средно образование в Софийската математическа гимназия през 1992г.
 • Завършва медицина през 1998г. във Висшия медицински институт – гр. София.
 • Придобива "докторска" степен през 2005г., след защита на дисертационен труд.
 • От 1994г. работи в институт „Н.И. Пирогов” като волунтиер, стажант и специализант в Първа травматологична клиника-възрастни.
 • През 2003г. придобива специалност по ортопедия и травматология.
 • От 2004 г. работи в Клиниката по детска травматология на "Пирогов", а през 2014 я оглавява.
 • 2008 г. защитава магистърска степен по „Здравен мениджмънт“.
 • Зам.-председател на борда на директорите на УМАЛСМ "Н.И.Пирогов" 2015-2017г.
 • От 2017г. е доцент към БАН.
 • Специализира многократно в Европа и САЩ. Говори свободно 5 езика.
 • Понастоящем е управител на Ортомедик Клиника.

Опит

управител
София, България, ул. Вашингтон 22