За мен

Д-р Господинова е управител на Център за психично здраве- гр. Пловдив