За мен

Д-р Господинова е управител на Център за психично здраве- гр. Пловдив

Опит

Управител
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 68

Специалности

Психиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb