За мен

Завършила МУ София, придобита спец.Неврология

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3