Медицинска сестра в Клиника по неврология на УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен